Poradca prezidenta Baracka Obamu bude key note spíkrom konferencie

06.10.2023 |

Poradca prezidenta Baracka Obamu bude key note spíkrom konferencie

Ben Rhodes prinesie globálny pohľad na recesiu demokracie, privítame aj akademičku zo Stanfordskej univerzity a osobnosti verejného života zo Slovenska.

Na Impact Summite prepojíme nielen ľudí z biznisu, verejnej správy a občianskej spoločnosti. Jednou z najväčších spoločenských výziev, pred ktorou aktuálne vo svete aj v Európe stojíme, je posilňovanie demokratických princípov. Prinesieme preto rečníkov a rečníčky, ktoré pomenujú príčiny krízy demokracie, a popíšu aj viacero aktuálnych trendov zo zahraničia, ktoré prispievajú k riešeniu tohto problému. Na konferencii predstavíme aj angažovaných ľudí zo Slovenska a ich aktivity meniace našu krajinu k lepšiemu.

Hlavné témy Impact Summitu

Keď sme ešte začiatkom roka pripravovali program, spomedzi viacerých trendov a tém sa ukazovala jedna vypuklejšia – ohrozenie niektorých princípov demokracie. Ide o globálny problém ohrozujúci aj vyspelé stáročné demokracie, nielen Slovensko. Bližšie sme o tom písali v predchádzajúcom článku.

Jeden z kľúčových nástrojov na riešenie takýchto spoločenských výziev sú sociálne inovácie, ktoré dokážu zavádzať funkčné riešenia na identifikované problémy. Na Summite ich ukážeme. Tiež prepojíme občiansky, verejný a súkromný sektor, nakoľko iba spolupráca ľudí z rôznych sfér môže priniesť udržateľné riešenia.

V Nadácii Pontis sme presvedčení, že vzťah demokracie a sociálnych inovácií je vzájomný. Silné demokratické princípy sú základom pre ďalšie inovácie vo všetkých oblastiach. A naopak, inovácie umožňujú posilňovanie modernej demokracie, ktorá sa vie postarať o potreby všetkých občanov.

Globálny aj lokálny kontext krízy demokracie

Na Impact Summite budeme hovoriť o dôvodoch recesie demokracie. V úvode vystúpi Benjamin J. Rhodes, americký spisovateľ, politický komentátor, bývalý poradca pre národnú bezpečnosť a strategickú komunikáciu prezidenta Baracka Obamu. Ben predstaví dôvody nárastu autoritatívnych lídrov v Európe, bude hovoriť aj o orbanizácii strednej Európy. Ukáže súvislosti politického a spoločenského diania, pomenuje úlohu strednej Európy a Slovenska v súvislosti s úpadkom demokracie, vojnou na Ukrajine a náročnou sociálno-ekonomickou situáciou obyvateľov. Poukáže na úlohu občianskej spoločnosti a sociálnych inovácií ako produktu občianskych organizácií.

Stretnú sa psychológ, novinárka a sociológ. Znie to ako začiatok vtipu, no na Impact Summite budú hovoriť o vážnych témach. Psychológ, senior tréner, konzultant v PDCS Dušan Ondrušek, šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová, sociológ, riaditeľ prieskumnej agentúry Focus Martin Slosiarik budú hovoriť o súčasnom stave demokracie na Slovensku a riešeniach na jej posilnenie.

Spolupráca a sociálne inovácie

Spoluprácu ľudí z rôznych sfér považujeme za kľúčovú pre úspech sociálnych inovácií. Najmä o spolupráci medzi verejným, firemným a občianskym sektorom budú spolu v panelovej diskusii hovoriť Michaela Kršková, prvá Chief Innovation Officer slovenskej vlády, Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice, zástupca Slovenskej sporiteľne (TBA) a zástupca verejnej správy (TBA). Analyzovať budú úlohu verejnej správy pri podpore sociálnych inovácií vrátane výziev a úspechov. Pýtať sa budeme aj na víziu a predstavu o medzisektorovej spolupráci. Témou bude aj aktualizácia súčasného stavu stratégie pre výskum a inovácie a role všetkých sektorov pri napĺňaní tejto stratégie.

Politické inovácie

Veľmi sa tešíme, že pozvanie na Impact Summit prijala Johanna Mair, profesorka na Hertie School v Berlíne. Pôsobí aj ako hosťujúca profesorka na Stanfordskej univerzite a redaktorka v Stanford Social Innovation Review, odbornom časopise, ktorý je autoritou v oblasti sociálnych inovácií. V rozhovore predstaví koncept politických inovácií. Za týmto pojmom sa skrývajú sociálne inovácie zamerané na posilnenie demokracie – znižovanie priepasti medzi aktérmi občianskej spoločnosti a politikmi, zvyšovanie dôvery, spolupráca medzi politikmi, občianskou spoločnosťou a biznis sektorom. Johanna vysvetlí, ako zapájať do politiky aj skupiny, ktoré v nej nie sú dostatočne zastúpené. Hovoriť bude aj o úlohe filantropie pri politických inováciách.

Konkrétnu predstavu politických inovácií prinesú riaditelia Multitudes FoundationSarah Durieux a Jeff Kwasi Klein. Z ich prezentácie môžeme predpokladať narušenie (v pozitívnom zmysle) súčasného vnímania úlohy občianskej spoločnosti a štátu pri podpore demokracie. Sarah a Jeff prinesú aj množstvo príkladov z nedávnej celoeurópskej výzvy na podporu politických inovácií.

Príklady zo Slovenska

Celým Impact Summitom sa budú prelínať krátke prezentácie vybraných občianskych organizácií z Impact Lab Inkubátora a Akcelerátora. Zástupcovia organizácií ukážu konkrétne príklady zo Slovenska, ktorými prispievajú k znižovaniu ohrozenia demokracie, napríklad prostredníctvom vzdelávania, podpory kritického myslenia, vzdelávania lídrov vo verejnej správe a pod.

Vystúpia Martina Bolibruchová (Zmudri), Martin Kováč (Starokatolíci na Slovensku), Jakub Hrbáň (Klíma ťa potrebuje), Michal Horský (Demdis), Michala Hrdinová (Public Leadership Academy), Ľuboš Kostelanský (Transparency International Slovakia).

This site is registered on wpml.org as a development site.