Jeff Kwasi Klein

Jeff Kwasi Klein

spoluriaditeľ | Multitudes Foundation

Jeff Kwasi Klein je spoluriaditeľom Multitudes Foundation, v ktorej podporuje jednotlivcov a iniciatívy v celej Európe pri vytváraní inkluzívnejšej, reprezentatívnejšej a ľudskejšej politiky. Predtým viedol projekt komunitného financovania May Ayim Fonds a prvé antidiskriminačné poradenské centrum v Nemecku pre černochov, Afričanov a africké diaspóry Each One Teach One (EOTO).

Jeff je v súčasnosti členom berlínskej poradnej rady pre rovnosť, ktorá sa zameriava na boj proti rasizmu voči černochom v Berlíne, a pôsobí ako člen predstavenstva Migrationsrat Berlin. V týchto funkciách obhajuje záujmy černošských komunít a rôznych (post)migrantských sebaorganizácií. Venuje sa riešeniu štrukturálnych a inštitucionalizovaných foriem rasizmu, pričom sa zameriava na posilnenie postavenia, vedenie a budovanie komunít.

Impact Summit:
14:20 – 14:50 Nová úloha občianskej spoločnosti a štátu pri podpore demokracie (co-spíkerka Sarah Durieux)

This site is registered on wpml.org as a development site.