Michaela Kršková

Michaela Kršková

generálna riaditeľka, Výskumná a inovačná agentrúra | Úrad vlády Slovenskej republiky

Michaela Kršková je prvou Chief Innovation Officer slovenskej vlády a zároveň tajomníčkou Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie. Ako generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority (VAIA) na Úrade vlády SR je zodpovedná za medzirezortnú koordináciu politiky výskumu a inovácií. Dohliada na implementáciu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030, ako aj na riadenie výziev na financovanie výskumu a inovácií z verejných zdrojov vo výške 570 miliónov eur v rámci Nástroja na oživenie hospodárstva a odolnosti.

V minulosti Michaela spoluzakladala najväčší slovenský fond venture kapitálu, Neulogy Ventures, v rámci ktorého spolupracovala s mnohými úspešnými inovatívnymi firmami. Bola tiež spoluzakladateľkou súťaže Startup Awards (dnes FTRNW), ktorá hrala dôležitú rolu v rozvoji slovenského inovačného ekosystému.

Pracovala tiež ako inovačná konzultantka pre spoločnosť Civitta, ako aj pracovníčka kancelárie technologického transferu Oxfordskej univerzity.

Michaela vyštudovala Princetonskú univerzitu (B. A.) a Graduate Institute of International and Development Studies v Ženeve (M.A.).

Impact Summit:
15:10 – 15:55 Spolupráca medzi verejným, firemným a občianskym sektorom (Michaela Kršková, Michal Hladký, Rastislav Blažej; moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová)

This site is registered on wpml.org as a development site.