Politické inovácie: nevyhnutnosť pre demokraciu aj strašiak autoritatívnych lídrov

07.11.2023 |

Politické inovácie: nevyhnutnosť pre demokraciu aj strašiak autoritatívnych lídrov

Johanna Mair, profesorka zo Stanfordskej univerzity, popisuje nový koncept politických inovácií v časopise Stanford Social Innovation Review. Vznikli v reakcii na recesiu demokracie, ktorú sprevádza nárast polarizácie, autoritárstvo a spoločenské konflikty (1). Tento koncept zdôrazňuje, že inovácie môžu byť účinným prostriedkom na riešenie politických problémov, ktoré obmedzujú demokraciu.

Aktivity na posilňovanie demokracie nie sú novinkou. Ani na Slovensku. Už od 90-tych rokov vznikali v našej krajine iniciatívy, ktoré skvalitňovali politickú kultúru alebo sa zasadzovali o väčšiu transparentnosť.
Od roku 2012 podporujú firmy cez Fond pre transparentné Slovensko watchdogové a analytické organizácie, ktoré prispievajú ku kontrole dodržiavania zákonov či etických noriem a k zmenšovaniu priestoru pre korupciu a únos štátu.

Zapojenie občianskej spoločnosti

Je bežné, že občianske iniciatívy reagujú riešeniami na socio-ekonomické problémy a angažujú sa aj pri tvorbe politík v tomto smere. Obavy z toho, že občianska spoločnosť sa podieľa na zlepšovaní demokracie, môžu mať iba demokracie s autoritárskymi črtami.

Kedy hovoríme o aktivitách na posilňovanie demokracie a kedy o politických inováciách?
Profesorka Johanna Mair priblížila koncept politických inovácií v časopise Standford Social Innovation Review v článku Emerging Field of Political Innovation. Uvádza, že ak hovoríme o politických inováciách, máme na mysli primárne iniciatívy občianskych organizácií, ktoré identifikujú problémy v politickom systéme a  spolupracujú na ich riešení.

Politické inovácie implementujú nové nástroje zo sveta sociálnych inovácií – od procesu nachádzania problémov, rozvíjania myšlienok, experimentovania, vytvárania riešení, cez ich testovanie a zlepšovanie nových produktov, metód alebo technológií a ich škálovanie.

Aktivity politických inovácií môžu cieliť na:

  • občanov – mobilizujú tých ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom cítia vylúčení z politického systému;
  • lídrov – predpokladajú identifikáciu a výchovu mladých ľudí, ktorí sa už v politike angažujú;
  • systémovú zmenu – snaha reformovať demokratickú infraštruktúru a pravidlá (2).

V týchto dňoch uzatvára prihlášky program Public Leadership Academy. Pomáha profesionalizovať expertov štátnych a verejných inštitúcií, rozvíja ich líderské, manažérske a implementačné zručnosti. Týmito aktivitami buduje program komunitu profesionálov, ktorých cieľom je zlepšovať kvalitu života na Slovensku, a môžeme ho zaradiť medzi politické inovácie.

Politické inovácie majú byť podľa Johanny Mair kolektívnym úsilím a majú zabezpečiť, aby demokracia zostala naďalej efektívnym systémom na dosiahnutie spoločenského pokroku. Inak povedané, udržanie a posilnenie demokracie, ktorá je pre všetkých, je vecou a zodpovednosťou nás všetkých, nielen politikov.

Úloha sociálnych inovácií v ozdravovaní demokracie

Inovácie sú nápomocné v prinášaní nových riešení. Najčastejšie sa stretávame s technologickými inováciami.
Inovatívne však vieme reagovať aj na spoločenské problémy či problémy, ktorým čelíme pri riadení krajín – nárast autoritatívnych lídrov, obmedzovanie slobodných médií, oslabovanie roly občianskej spoločnosti, nedostatočná participácia vylúčených komunít či menšín. Toto všetko môžu byť bariéry, ktoré vieme riešiť cez sociálne inovácie prinášaním nových nápadov, ich otestovaním a škálovaním.

Práve využívanie nástrojov sociálnych inovácií je pre politické inovácie charakteristické.

Impact Summit

Viac o politických inováciách povie Johanna Mair 5. decembra na Impact Summite.
Konkrétne príklady týchto inovácie z  Európy predstavia Sarah Durieux a Jeff Kwasi Klein z Multitudes Foundation, ktorá podporuje politických inovátorov a inovátorky.
O úlohe štátnych úradníkov, o poznatkoch z praxe, ktoré môžu motivovať lídrov vo verejnej správe, porozpráva riaditeľka Apolitical Foundation Lisa Witter.
V neposlednom rade, význam inovácií pri podpore demokracie zvýrazní aj náš key note rečník, Ben Rhodes, poradca Baracka Obamu.

Poznámky:

(1) V roku 2022 sa po prvýkrát takmer za dve desaťročia vo svete objavilo viac autokratických štátov ako demokracií. Bertelsmann Stiftung vo svojom reporte 2022 global findings report kategorizovala 70 zo 137 krajín ako autokracie a pomenovala ďalších 11 ako „vysoko defektívne demokracie“, ktoré sú náchylné smerom k autokracii. V roku 2021 organizácia Freedom House reportovala nový vrchol 15 rokov trvajúcej globálnej „demokratickej recesie”. Populistické hnutia naďalej rozdeľujú spoločnosť a podľa 2021 Democracy Index, dokonca krajiny so „stabilnými” demokraciami dosiahli nízke skóre, pokiaľ ide o participáciu občanov. Podľa Edelman Trust Barometer 2022 , ktorý sa realizoval v 28 krajinách, 42 % občanov na celom svete nedôveruje vládnym predstaviteľom a 48 % považuje vládu za rozdeľujúcu silu. 

(2) Mair, J., Kindt, J., & Mena, S. (2023). The Emerging Field of Political Innovation. Stanford Social Innovation Review, 21(2), 24–29. https://doi.org/10.48558/R5XX-CP70 

This site is registered on wpml.org as a development site.