IMPACT SUMMIT

IMPACT
SUMMIT

Prepájame ľudí z občianskej spoločnosti, biznisu, verejnej správy a vytvárame priestor na diskusie o kľúčových témach spoločnosti.

5. december 2023

Miesto konania:
Slovenská národná galéria
Rázusovo nábrežie 2
811 02 Bratislava
IMPACT SUMMIT

O Impact Summite

Demokracia a jej princípy sú pod veľkým tlakom v krajinách celého sveta. Oslabuje ju hybridná vojna, relativizovanie faktov aj vzhliadanie k autoritatívnym typom lídrov. Nepomáha jej ani podkopávanie a spochybňovanie roly občianskej spoločnosti. To všetko vedie k polarizácii spoločnosti aj na Slovensku.

V reakcii na tento nepriaznivý trend organizujeme Impact Summit, ktorý sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Hlavnými témami tohto ročníka budú demokracia a sociálne inovácie.

Podujatie prepojí občiansky, verejný a firemný sektor, ako aj akademickú obec. Veríme, že ľudia z týchto oblastí by mali viesť rozhovory na dôležité spoločenské témy, zdieľať skúsenosti pri hľadaní ich riešení aj navzájom spolupracovať.

Ako s demokraciou súvisia sociálne inovácie? Akým spôsobom nadväzuje konferencia na Mapu sociálnych inovátorov? A aké témy budeme počas Impact Summitu otvárať?

O Impact Summite
{item.title}
Jedinečná príležitosť na networking

Jedinečná príležitosť na networking

Diskusie o posilňovaní demokracie

Diskusie o posilňovaní demokracie

Medzinárodní rečníci a rečníčky

Medzinárodní rečníci a rečníčky

Overené sociálne inovácie

Overené sociálne inovácie

Impact Stories – príbehy organizácií

Impact Stories – príbehy organizácií

Program

09:00 – 09:15

Otvorenie (moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová)

• Martina Kolesárová, co-CEO, Nadácia Pontis

09:15 – 10:00

Keynote Speaker: Globálny pohľad na recesiu demokracie v strednej Európe (moderuje Michal Kovačič)

• Benjamin J. Rhodes, poradca prezidenta Baracka Obamu

10:00 – 10:15

Rozhovor s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou (moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová)

10:15 – 11:00

Panelová diskusia: Stav demokracie na Slovensku (moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová)

Diskusia o demokracii na Slovensku a možnostiach jej posilňovania. Hodnotenie súčasného stavu očami sociológa, šéfredaktorky a psychológa.

• Beata Balogová, šéfredaktorka, denník SME

• Dušan Ondrušek, psychológ a senior tréner, PDCS

• Martin Slosiarik, sociológ a riaditeľ agentúry FOCUS

11:00 – 11:30

Prestávka

11:30 – 12:00

Impact Stories I.: Sociálne inovácie na Slovensku

Príbehy o tom, ako občianske organizácie na Slovensku prispievajú k znižovaniu ohrozenia demokracie, pomáhajú viesť kultivovaný dialóg a vzdelávať mladých ľudí.

• Michal Horský, riaditeľ, DemDis

• Martin Kováč, starokatolícky kňaz a ľudsko-právny aktivista, Starokatolíci na Slovensku

• Martina Bolibruchová, riaditeľka, Zmudri

12:00 – 12:45

Panelová diskusia: Demokracia a inovácie v prostredí samospráv strednej Európy (moderuje Nicole Wright Patrick)

V spolupráci s National Democratic Institute

• Monika Chabior, viceprimátorka, Gdaňsk

• Gábor Kerpel Fronius, viceprimátor, Budapešť

• Lenka Antalová Plavuchová, viceprimátorka, Bratislava

12:45 – 13:45

Obed

13:45 – 14:15

Fireside chat: Politické inovácie v Európe (moderuje Peter Guštafík)

• Johanna Mair, profesorka, Hertie School of Governance, Stanfordská univerzita

14:15 – 14:35

Prezentácia: Inšpiratívne príklady leadershipu vo verejnej správe z Európy

Prezentácia a diskusia o úlohe úradníkov pri spoluvytváraní demokracie, príklady z praxe.

• Lisa Witter, CEO a spoluzakladateľka, Apolitical Foundation

14:35 – 15:05

Prezentácia: Nová úloha občianskej spoločnosti a štátu pri podpore demokracie

• Sarah Durieux, spoluriaditeľka, Multitudes Foundation

• Jeff Kwasi Klein, spoluriaditeľ, Multitudes Foundation

15:05 – 15:25

Prestávka

15:25 – 16:10

Panelová diskusia: Spolupráca medzi verejným, firemným a občianskym sektorom (moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová)

Diskusia o dôležitosti spolupráce pri zavádzaní a podpore sociálnych inovácií.

• Michaela Kršková, generálna riaditeľka Sekcie výskumu, vývoja a inovácií na Úrade vlády

• Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice

• Rastislav Blažej, Slovenská sporiteľňa

16:10 – 16:40

Impact Stories II.: Sociálne inovácie na Slovensku

Príbehy o tom, ako občianske organizácie na Slovensku vzdelávajú mladých profesionálov v štátnej a verejnej správe, hodnotia implementáciu kľúčových klimatických politík a posilňujú verejnú kontrolu v boji proti korupcii.

• Ľuboš Kostelanský, analytik, Transparency International Slovensko

• Jakub Hrbáň, výkonný riaditeľ, Klíma ťa potrebuje

• Michala Hrdinová, Program Lead, Public Leadership Academy

16:40 – 17:30

Networking


Spíkri

Benjamin J. Rhodes

Benjamin J. Rhodes

bývalý poradca prezidenta Baracka Obamu pre národnú bezpečnosť

Ben Rhodes je spisovateľ, politický komentátor a analytik pre národnú bezpečnosť. V rokoch 2009 – 2017 pôsobil ako autor prejavov a zástupca poradcu prezidenta Obamu pre národnú bezpečnosť. V tejto funkcii sa podieľal na všetkých kľúčových rozhodnutiach prezidenta Obamu, dohliadal na prezidentovu komunikáciu v oblasti národnej bezpečnosti a verejnej diplomacie a viedol tajné rokovania s kubánskou vládou, ktoré vyústili do úsilia o normalizáciu vzťahov medzi Spojenými štátmi a Kubou.

V súčasnosti je Ben spolupracovníkom spravodajskej televízie NBC News, spolumoderátorom relácie Save the World, hlavným poradcom bývalého prezidenta Baracka Obamu a predsedom organizácie National Security Action.
Je autorom bestsellerov The New York Times After the Fall: Being American in the World We’ve Made and The World As It Is: A Memoir of the Obama White House. Jeho práce boli publikované v The Atlantic, The Washington Post, The New York Times a Foreign Affairs.

Impact Summit:
9:15 – 10:00 Globálny pohľad na recesiu demokracie v strednej Európe (moderuje Michal Kovačič)

Johanna Mair

Johanna Mair

profesorka | Hertie School of Governance, Stanfordská univerzita

Johanna Mair je uznávaná vedkyňa a pedagogička, ktorá sa špecializuje na oblasť sociálnych inovácií. V súčasnosti je profesorkou organizácie, stratégie a leaderstva na Hertie School a spoluvedie Global Innovation for Impact Lab v rámci výskumného inštitútu Stanford Center on Philanthropy and Civil Society (Stanfordské centrum pre filantropiu a občiansku spoločnosť). Okrem toho pôsobí ako akademická redaktorka Stanford Social Innovation Review.
Jej výskum sa zameriava predovšetkým na spôsoby, akými môžu organizácie a inovatívne formy organizovania prispieť k hospodárskemu, sociálnemu a politickému pokroku. Okrem toho, že vedie oceňovaný výskum, o ktorom sa píše v knihách a popredných vedeckých časopisoch, poskytuje tiež poradenstvo spoločnostiam, vládam a organizáciám občianskej spoločnosti v oblasti sociálnych inovácií a pôsobí v správnych radách rôznych nadácií a organizácií.

Impact Summit:
13.30 – 14.00 Politické inovácie v Európe, moderuje Peter Guštafík

Lisa Witter

Lisa Witter

CEO a spoluzakladateľka | Apolitical Foundation

Lisa Witter je spoluzakladateľkou Apolitical Foundation, globálnej platformy pre štátnych zamestnancov z viac ako 160 krajín, ktorá pomáha zlepšovať fungovanie verejnej správy v prospech ľudí a planéty. Poslaním Apolitical Foundation je prostredníctvom celosvetového nestraníckeho hnutia nanovo zadefinovať reprezentatívne politické vedenie pre 21. storočie.

Lisa za posledných 25 rokov spoluzakladala niekoľko inštitútov pôsobiacich v oblasti politického vzdelávania a líderstva. Pracovala na mnohých kampaniach a poskytovala poradenstvo generálnym riaditeľom, nositeľom Nobelovej ceny za mier, politikom a filantropom. V roku 2010 ju Svetové ekonomické fórum vymenovalo ako jednu zo 197 mladých globálnych lídrov.

Impact Summit:
14:00 – 14:20 Inšpiratívne príklady leadershipu vo verejnej správe z Európy

Sarah Durieux

Sarah Durieux

spoluriaditeľka | Multitudes Foundation

Sarah Durieux je aktivistka a organizátorka. Je spoluriaditeľkou Multitudes Foundation, ktorá podporuje politických reformátorov pracujúcich na tom, aby sa politika stala inkluzívnejšou, nádejnejšou a ľudskejšou. Pred prácou v Multitudes Foundation Sarah spustila a viedla mobilizačnú platformu Change.org s 13 miliónmi členov a pomohla vo Francúzsku zmeniť zákony, obchodné praktiky a rozvíjať hnutia, ktoré zmenili diskusiu v krajine.

Sarah spoluzakladala hnutie La Rencontre des Justices, ktoré buduje spoločný cieľ aktivistov a sociálnych podnikateľov, ako aj Quartier Général, združenie aktivistov kandidujúcich vo voľbách. Školí a podporuje tvorcov zmien v oblasti organizovania, mobilizácie a naratívov a povzbudzuje ich k tomu, aby využívali svoje hlboko zakorenené hodnoty na budovanie kolektívnej moci.

Impact Summit:
14:20 – 14:50 Nová úloha občianskej spoločnosti a štátu pri podpore demokracie (co-spíker Jeff Kwasi Klein)

Jeff Kwasi Klein

Jeff Kwasi Klein

spoluriaditeľ | Multitudes Foundation

Jeff Kwasi Klein je spoluriaditeľom Multitudes Foundation, v ktorej podporuje jednotlivcov a iniciatívy v celej Európe pri vytváraní inkluzívnejšej, reprezentatívnejšej a ľudskejšej politiky. Predtým viedol projekt komunitného financovania May Ayim Fonds a prvé antidiskriminačné poradenské centrum v Nemecku pre černochov, Afričanov a africké diaspóry Each One Teach One (EOTO).

Jeff je v súčasnosti členom berlínskej poradnej rady pre rovnosť, ktorá sa zameriava na boj proti rasizmu voči černochom v Berlíne, a pôsobí ako člen predstavenstva Migrationsrat Berlin. V týchto funkciách obhajuje záujmy černošských komunít a rôznych (post)migrantských sebaorganizácií. Venuje sa riešeniu štrukturálnych a inštitucionalizovaných foriem rasizmu, pričom sa zameriava na posilnenie postavenia, vedenie a budovanie komunít.

Impact Summit:
14:20 – 14:50 Nová úloha občianskej spoločnosti a štátu pri podpore demokracie (co-spíkerka Sarah Durieux)

Beata Balogová

Beata Balogová

šéfredaktorka | SME

Beata Balogová sa stala šéfredaktorkou denníka SME koncom roka 2014. Predtým pôsobila ako šéfredaktorka The Slovak Spectator, týždenníka v anglickom jazyku. Je absolventkou Kolumbijskej univerzity v New Yorku v Spojených štátoch, kde študovala žurnalistiku v rokoch 2006 a 2007. V roku 2020 vyhrala Európsku novinársku cenu v kategórii názorov a komentárov.
Je autorkou úspešného románu Kornélie.

Impact Summit:
10.00 – 10.45 Stav demokracie na Slovensku (Beáta Balogová, Dušan Ondrušek, Martin Slosiarik; moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová)

Dušan Ondrušek

Dušan Ondrušek

senior tréner | PDCS

Dušan Ondrušek založil a viedol organizáciu PDCS, ktorá sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov.
Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa organizačnému rozvoju, alternatívnym spôsobom riešenia konfliktov, nenásilnej komunikácii. Má bohaté medzinárodné skúsenosti, ako tréner a facilitátor doteraz viedol viac ako 1200 tréningov riešenia konfliktov vo viac ako 40 krajinách.

Je autorom a spoluautorom 14 kníh a mnohých článkov k problematike transformácie konfliktov, polarizácie a metód vzdelávania.

Impact Summit:
10.00 – 10.45 Stav demokracie na Slovensku (Dušan Ondrušek, Beata Balogová, Martin Slosiarik; moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová)

Martin Slosiarik

Martin Slosiarik

riaditeľ | FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu

Martin je riaditeľom výskumnej spoločnosti FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu. Vyštudoval sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval na viacerých medzinárodných výskumných projektoch ako napr. Eurobarometer realizovaný pre Európsku komisiu, World Poll realizovaný pre výskumnú spoločnosť Gallup, Inc., Global Attitudes Survey realizovaný pre Pew Research Center a na ďalších.

Na Slovensku spolupracoval na výskumoch s akademickými inštitúciami ako napr. Sociologickým ústavom SAV, Katedrou politológie UK, Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK a ďalšími. Venuje sa predovšetkým voličskému správaniu a aktuálnym spoločenským otázkam.

Impact Summit:
10.00 – 10.45 Stav demokracie na Slovensku (Martin Slosiarik, Beata Balogová, Dušan Ondrušek; moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová)

Monika Chabior

Monika Chabior

viceprimátorka | Gdaňsk

Monika Chabior je ako viceprimátorka zodpovedná za sociálnu politiku a vzdelávanie. Strategicky koordinuje oblasť ľudských práv a politiky integrácie, bývania, podpory zdravia a sociálnych/občianskych inovácií. Zameriava sa na rovnosť, sociálnu spravodlivosť a posilnenie postavenia.
V posledných troch rokoch bola zodpovedná za bezproblémové fungovanie vzdelávacích a sociálnych služieb počas pandémie COVID-19, budovanie systému krízovej reakcie na podporu ukrajinských utečencov a ochranu diskriminovaných menšín v nepriateľskom, antidemokratickom politickom prostredí. Hovorí, že nič z toho, na čom pracovala, by nebolo úspešné bez silnej občianskej spoločnosti a spolupráce s Európskou úniou.

Monika je sociologička a angažovala sa v mimovládnych a aktivistických hnutiach. Verí, že miestne samosprávy potrebujú silných občianskych partnerov, aby našli najlepšie riešenie výziev, ktorým všetci čelíme, napr. klimatickej kríze, autoritárskym tendenciám alebo politickým nepokojom.

Impact Summit:
11:45 – 12:30 Demokracia a inovácie v prostredí samospráv strednej Európy (Monika Chabior, Lenka Antalová Plavuchová, Gábor Kerpel Fronius; moderuje Nicole Wright Patrick)

Lenka Antalová Plavuchová

Lenka Antalová Plavuchová

viceprimátorka | Bratislava

Lenka Antalová Plavuchová je námestníčkou primátora Bratislavy so zameraním na mestské nájomné bývanie a sociálnu politiku. Je veľmi skúsená komunálna politička s priamym zameraním na dostupné bývanie, rozvoj nájomného bývania a inovatívnosť stratégie pri získavaní mestského bytového fondu s ohľadom na sociálny dopad a zlepšenie dostupnosti bývania.

Od roku 2010 je miestnou poslankyňou mestskej časti Bratislava-Rača a od roku 2018 aj poslankyňou mestského zastupiteľstva Bratislavy. Pôsobila v komunitnom rozvoji, vzdelávacej politike a v množstve národných projektov v rámci mimovládneho sektora na Slovensku. Je zakladateľkou komunitného centra, ktoré vzniklo rekonštrukciou starého opusteného miesta v Rači.

Pred nástupom do funkcie námestníčky primátora Bratislavy pôsobila ako vicestarostka v mestskej časti Bratislava-Rača so zameraním na verejné priestranstvá, vzdelávanie a komunikáciu.

Impact Summit:
11:45 – 12:30 Demokracia a inovácie v prostredí samospráv strednej Európy (Lenka Antalová Plavuchová, Monika Chabior, Gábor Kerpel Fronius; moderuje Nicole Wright Patrick)

Gábor Kerpel-Fronius

Gábor Kerpel-Fronius

viceprimátor | Budapešť

Gábor Kerpel-Fronius pôsobí ako zástupca primátora Budapešti. Je zodpovedný za participatívny rozpočet, programy súvisiace s participáciou a rozvojom inteligentných miest. Často zastupuje mesto Budapešť na medzinárodnej scéne na rôznych podujatiach súvisiacich s diplomaciou mesta.
Gábor je tiež členom predstavenstva maďarskej progresívno-liberálnej strany Momentum.

Impact Summit:
11:45 – 12:30 Demokracia a inovácie v prostredí samospráv strednej Európy (Gábor Kerpel Fronius, Lenka Plavuchová Antalová, Monika Chabior; moderuje Nicole Wright Patrick)

Nicole Wright Patrick

Nicole Wright Patrick

programová manažérka | National Democratic Institute

Nicole Wright Patrick je programovou manažérkou pre strednú a východnú Európu v National Democratic Institute. Zameriava sa na občiansku angažovanosť, inklúziu menšín a podporu miestnej a obecnej správy. Jej skúsenosti zahŕňajú implementáciu, riadenie a hodnotenie iniciatív odbornej prípravy a technickej pomoci v oblasti rozvoja vrátane programov zameraných na dobrú správu vecí verejných, podporu politicky aktívnych žien a mladých ľudí a úsilie v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Nicole získala magisterský titul v oblasti medzinárodného rozvoja so zameraním na demokraciu a správu vecí verejných. S nadšením sa zaoberá silou demokratických hodnôt a inštitúcií pri vytváraní spravodlivejšieho sveta.

Impact Summit:
11:45 – 12:30 Demokracia a inovácie v prostredí samospráv strednej Európy (Gábor Kerpel Fronius, Lenka Plavuchová Antalová, Monika Chabior; moderuje Nicole Wright Patrick)

Michaela Kršková

Michaela Kršková

generálna riaditeľka, Výskumná a inovačná agentrúra | Úrad vlády Slovenskej republiky

Michaela Kršková je prvou Chief Innovation Officer slovenskej vlády a zároveň tajomníčkou Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie. Ako generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority (VAIA) na Úrade vlády SR je zodpovedná za medzirezortnú koordináciu politiky výskumu a inovácií. Dohliada na implementáciu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030, ako aj na riadenie výziev na financovanie výskumu a inovácií z verejných zdrojov vo výške 570 miliónov eur v rámci Nástroja na oživenie hospodárstva a odolnosti.

V minulosti Michaela spoluzakladala najväčší slovenský fond venture kapitálu, Neulogy Ventures, v rámci ktorého spolupracovala s mnohými úspešnými inovatívnymi firmami. Bola tiež spoluzakladateľkou súťaže Startup Awards (dnes FTRNW), ktorá hrala dôležitú rolu v rozvoji slovenského inovačného ekosystému.

Pracovala tiež ako inovačná konzultantka pre spoločnosť Civitta, ako aj pracovníčka kancelárie technologického transferu Oxfordskej univerzity.

Michaela vyštudovala Princetonskú univerzitu (B. A.) a Graduate Institute of International and Development Studies v Ženeve (M.A.).

Impact Summit:
15:10 – 15:55 Spolupráca medzi verejným, firemným a občianskym sektorom (Michaela Kršková, Michal Hladký, Rastislav Blažej; moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová)

Michal Hladký

Michal Hladký

riaditeľ | Creative Industry Košice

Michal Hladký je riaditeľom Creative Industry Košice – pokračovateľskej organizácie Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013. Je autorom konceptu projektu EHMK Košice 2013 a má skúsenosti s jeho implementáciou a stratégiou udržateľnosti.
Michal vedie a je súčasťou medzinárodných projektov pre rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu, medzisektorových projektov, vzdelávania, mobilít a business modelov. Je poradcom pre politiku kultúry a kreatívneho priemyslu na mestskej, regionálnej a národnej úrovni. Zastupuje mesto Košice v Sieti kreatívnych miest UNESCO.

Michal pôsobí ako spolupredseda European Creative Business Network a je zodpovedný za financovania z EÚ. Je dočasným riaditeľom pre vznikajúce kolokačné centrum v rámci EIT Culture and Creativity.

Impact Summit:
15:10 – 15:55 Spolupráca medzi verejným, firemným a občianskym sektorom (Michal Hladký, Michaela Kršková, Rastislav Blažej; moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová)

Rastislav Blažej

Rastislav Blažej

Sociálna banka, Slovenská sporiteľňa

Rastislav Blažej rozbehol v Slovenskej sporiteľni a je zodpovedný za program pre začínajúcich podnikateľov (www.zacinamepodnikat.sk), program pre občianske organizácie a subjekty sociálnej ekonomiky (https://www.slsp.sk/neziskovky), pomoc pri riešení financií pre rodiny v ťažkých životných situáciách, svojpomocnú výstavbu v sociálne a priestorovo vylúčených komunitách (https://projektdomov.sk) a dostupné nájomné bývanie.

Predošlé pracovné skúsenosti získal Rasťo pri riadení produktov v Slovenskej sporiteľni, ako aj v inej banke, kde zaviedol mobilné a internetové služby, či v poradenskej spoločnosti, kde pôsobil u viacerých klientov v CEE.

Impact Summit:
15:10 – 15:55 Spolupráca medzi verejným, firemným a občianskym sektorom (Rastislav Blažej, Michal HladkýMichaela Kršková; moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová)

Veronika Cifrová Ostrihoňová

Veronika Cifrová Ostrihoňová

moderátorka

Veronika moderuje talk show a rôzne podujatia.
Na verejnoprávnej RTVS moderuje Silnú zostavu – žensky orientovanú diskusiu na témy, o ktorých sa v spoločnosti hovorí. Taktiež je moderátorkou talk show Sitdown s Veronikou. Ide o rozhovory so zaujímavými ženami a známymi mužmi, ktorí sa nevyhýbajú verejnej zodpovednosti.
Veronika pracovala ako reportérka spravodajstva so zameraním na systém zdravotníctva v Televíznych novinách TV Markíza.

Žila a študovala v Paríži vo Francúzsku, ako aj v New Yorku v USA. Je absolventkou Newyorskej univerzity s titulom summa cum laude (5 % najlepších študentov) v odbore politika a história.

Veronika je zanietená používateľka sociálnych médií, ktorá rada využíva svoju platformu na vyjadrenie dôležitých vecí. Zaujíma sa o rodové a iné nerovnosti, aktuálne témy, históriu, kultúru a politiku.

Michal Kovačič

Michal Kovačič

moderátor

Michal Kovačič moderuje v Televízii Markíza reláciu Na telo, ale aj ďalšie debaty vrátane tých predvolebných. Ako redaktor spravodajstva pokrýval migračnú krízu na Balkáne, teroristické útoky v Paríži, či prezidentské voľby v USA.
Absolvoval stáže v Radio Free Europe, CNN či dobrovoľnícky program určený pre deti z chudobných rodín Barrio la Planta v Nikarague.

Impact Summit:
09:15 – 10:00 Globálny pohľad na recesiu demokracie v strednej Európe (Ben Rhodes, moderuje Michal Kovačič)

Martina Kolesárová

Martina Kolesárová

výkonná riaditeľka | Nadácia Pontis

Martina Kolesárová je výkonná riaditeľka Nadácie Pontis. Venuje sa rozvoju sociálnych inovácií a strategickej filantropie na Slovensku. Iniciovala mapovanie sociálnych inovátorov a inovátoriek v našej krajine a dlhodobo sa snaží o rozvoj individuálneho darcovstva či prepájania darcov z biznisu s ľuďmi z verejnej správy a občianskeho sektora.
V roku 2023 sa stala ako zatiaľ prvá osobnosť zo Slovenska súčasťou programu Obama Leaders Europe.

Impact Summit:
9.00 – 9:45 Otvorenie Impact Summitu

Martina Bolibruchová

Martina Bolibruchová

riaditeľka | Zmudri

Martina Bolibruchová odišla po štúdiu filmovej a televíznej réžie do švajčiarskeho Zürichu, kde pracovala v oblasti tvorby obsahu. Po dvoch rokoch sa vrátila na Slovensko robiť svoju prácu čo najzmysluplnejšie. Pôsobila v médiách, no nakoniec spoluzaložila občianske združenie Zmudri, ktoré pôsobí na školách aj v online priestore. Aktivity Zmudri sú zamerané na vzdelávanie v oblasti kritického myslenia, mediálnej gramotnosti či aktívneho občianstva.

Impact Summit:
11:15 – 11:45 Impact Stories I.: Sociálne inovácie na Slovensku

Michal Horský

Michal Horský

riaditeľ | DEMDIS

Michal Horský je zakladateľom a lídrom občianskeho združenia DEMDIS. Jeho cieľom je tvoriť svet férovej a otvorenej diskusie. A to aj prostredníctvom kombinácie nových metód participatívnej, deliberatívnej a digitálnej demokracie.
Michal vyštudoval právo na Trnavskej univerzite a dnes je aj publicistom.

Impact Summit:
11:15 – 11:45 Impact Stories I.: Sociálne inovácie na Slovensku

Jakub Hrbáň

Jakub Hrbáň

výkonný riaditeľ | Klíma ťa potrebuje

Jakub Hrbáň je klimatický aktivista, kampanier a komunitný organizátor. Od roku 2018 pôsobil na Magistráte mesta Bratislavy, kde sa venoval najmä oblasti práce s mládežou.
Aktuálne pôsobí predovšetkým v oblasti riešenia klimatickej krízy, ktorej sa venuje od roku 2019, kedy na Slovensku spolu s ďalšími založil študentské klimatické hnutie Fridays For Future.

V roku 2020 spoluzakladal iniciatívu Klíma ťa potrebuje, ktorá sa venuje zvyšovaniu povedomia verejnosti o zmene klímy, zapájaniu aktívnych jednotlivcov do klimatických riešení a budovaniu verejného hnutia prostredníctvom sieťovania regionálnych komunít.

Impact Summit:
15:55 – 16:25 Impact Stories II.: Sociálne inovácie na Slovensku

Michala Hrdinová

Michala Hrdinová

Program Lead | Public Leadership Academy

Michala Hrdinová vyštudovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave a po škole nastúpila do spoločnosti Accenture, kde s prestávkami pracovala viac ako 15 rokov. Pracovala v riadiacich pozíciách najmä v oblasti projektového riadenia a dodávky IT riešení pre koncových zákazníkov.
Okrem toho sa dlhodobo venuje rozvoju talentov, a to najmä prostredníctvom projektov vzdelávania a angažovanosti.

Michala je momentálne programovou líderkov programu Public Leadership Academy, ktorého cieľom je rozvoj úradníkov a úradníčiek v štátnej a verejnej správe, ktorí majú potenciál a ašpiráciu implementovať zmeny s pozitívnym dopadom.

Impact Summit:
15:55 – 16:25 Impact Stories II.: Sociálne inovácie na Slovensku

Martin Kováč

Martin Kováč

starokatolícky kňaz a ľudskoprávny aktivista | Starokatolíci na Slovensku

Martin Kováč je starokatolícky kňaz, teológ, ľudskoprávny aktivista a projektový koordinátor. Angažuje sa najmä v oblastiach náboženskej slobody, medzináboženského a medzikultúrneho dialógu, práv menšín, ako aj v oblasti pastorácie medzi LGBTQI+ ľuďmi.
Ako kňaz vedie dve malé inkluzívne farnosti v Bratislave a Trnave.

Uplynulé štyri roky pracoval na projekte obnovy Starého Lýcea v Bratislave s názvom LÝCEUM – Free Society Lab, od októbra 2023 sa postupne presunul do Nadácie Volkswagen Slovakia.

Impact Summit:
11:15 – 11:45 Impact Stories I.: Sociálne inovácie na Slovensku

Ľuboš Kostelanský

Ľuboš Kostelanský

analytik | Transparency International Slovensko

Po 15-ročnej novinárskej praxi v týždenníku Trenčianske noviny, denníkoch Pravda a Hospodárske Noviny a v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky pôsobí Ľuboš Kostelanský od septembra 2018 v Transparency International Slovensko. Venuje sa oblastiam volieb, verejnej správy, samosprávy, médií a justície, ako aj investigatívnej činnosti.

Impact Summit:
15:55 – 16:25 Impact Stories II.: Sociálne inovácie na Slovensku

1/16

Benjamin J. Rhodes

Benjamin J. Rhodes

bývalý poradca prezidenta Baracka Obamu pre národnú bezpečnosť

Ben Rhodes je spisovateľ, politický komentátor a analytik pre národnú bezpečnosť. V rokoch 2009 – 2017 pôsobil ako autor prejavov a zástupca poradcu prezidenta Obamu pre národnú bezpečnosť. V tejto funkcii sa podieľal na všetkých kľúčových rozhodnutiach prezidenta Obamu, dohliadal na prezidentovu komunikáciu v oblasti národnej bezpečnosti a verejnej diplomacie a viedol tajné rokovania s kubánskou vládou, ktoré vyústili do úsilia o normalizáciu vzťahov medzi Spojenými štátmi a Kubou.

V súčasnosti je Ben spolupracovníkom spravodajskej televízie NBC News, spolumoderátorom relácie Save the World, hlavným poradcom bývalého prezidenta Baracka Obamu a predsedom organizácie National Security Action.
Je autorom bestsellerov The New York Times After the Fall: Being American in the World We’ve Made and The World As It Is: A Memoir of the Obama White House. Jeho práce boli publikované v The Atlantic, The Washington Post, The New York Times a Foreign Affairs.

Impact Summit:
9:15 – 10:00 Globálny pohľad na recesiu demokracie v strednej Európe (moderuje Michal Kovačič)

Johanna Mair

Johanna Mair

profesorka | Hertie School of Governance, Stanfordská univerzita

Johanna Mair je uznávaná vedkyňa a pedagogička, ktorá sa špecializuje na oblasť sociálnych inovácií. V súčasnosti je profesorkou organizácie, stratégie a leaderstva na Hertie School a spoluvedie Global Innovation for Impact Lab v rámci výskumného inštitútu Stanford Center on Philanthropy and Civil Society (Stanfordské centrum pre filantropiu a občiansku spoločnosť). Okrem toho pôsobí ako akademická redaktorka Stanford Social Innovation Review.
Jej výskum sa zameriava predovšetkým na spôsoby, akými môžu organizácie a inovatívne formy organizovania prispieť k hospodárskemu, sociálnemu a politickému pokroku. Okrem toho, že vedie oceňovaný výskum, o ktorom sa píše v knihách a popredných vedeckých časopisoch, poskytuje tiež poradenstvo spoločnostiam, vládam a organizáciám občianskej spoločnosti v oblasti sociálnych inovácií a pôsobí v správnych radách rôznych nadácií a organizácií.

Impact Summit:
13.30 – 14.00 Politické inovácie v Európe, moderuje Peter Guštafík

Lisa Witter

Lisa Witter

CEO a spoluzakladateľka | Apolitical Foundation

Lisa Witter je spoluzakladateľkou Apolitical Foundation, globálnej platformy pre štátnych zamestnancov z viac ako 160 krajín, ktorá pomáha zlepšovať fungovanie verejnej správy v prospech ľudí a planéty. Poslaním Apolitical Foundation je prostredníctvom celosvetového nestraníckeho hnutia nanovo zadefinovať reprezentatívne politické vedenie pre 21. storočie.

Lisa za posledných 25 rokov spoluzakladala niekoľko inštitútov pôsobiacich v oblasti politického vzdelávania a líderstva. Pracovala na mnohých kampaniach a poskytovala poradenstvo generálnym riaditeľom, nositeľom Nobelovej ceny za mier, politikom a filantropom. V roku 2010 ju Svetové ekonomické fórum vymenovalo ako jednu zo 197 mladých globálnych lídrov.

Impact Summit:
14:00 – 14:20 Inšpiratívne príklady leadershipu vo verejnej správe z Európy

Sarah Durieux

Sarah Durieux

spoluriaditeľka | Multitudes Foundation

Sarah Durieux je aktivistka a organizátorka. Je spoluriaditeľkou Multitudes Foundation, ktorá podporuje politických reformátorov pracujúcich na tom, aby sa politika stala inkluzívnejšou, nádejnejšou a ľudskejšou. Pred prácou v Multitudes Foundation Sarah spustila a viedla mobilizačnú platformu Change.org s 13 miliónmi členov a pomohla vo Francúzsku zmeniť zákony, obchodné praktiky a rozvíjať hnutia, ktoré zmenili diskusiu v krajine.

Sarah spoluzakladala hnutie La Rencontre des Justices, ktoré buduje spoločný cieľ aktivistov a sociálnych podnikateľov, ako aj Quartier Général, združenie aktivistov kandidujúcich vo voľbách. Školí a podporuje tvorcov zmien v oblasti organizovania, mobilizácie a naratívov a povzbudzuje ich k tomu, aby využívali svoje hlboko zakorenené hodnoty na budovanie kolektívnej moci.

Impact Summit:
14:20 – 14:50 Nová úloha občianskej spoločnosti a štátu pri podpore demokracie (co-spíker Jeff Kwasi Klein)

Jeff Kwasi Klein

Jeff Kwasi Klein

spoluriaditeľ | Multitudes Foundation

Jeff Kwasi Klein je spoluriaditeľom Multitudes Foundation, v ktorej podporuje jednotlivcov a iniciatívy v celej Európe pri vytváraní inkluzívnejšej, reprezentatívnejšej a ľudskejšej politiky. Predtým viedol projekt komunitného financovania May Ayim Fonds a prvé antidiskriminačné poradenské centrum v Nemecku pre černochov, Afričanov a africké diaspóry Each One Teach One (EOTO).

Jeff je v súčasnosti členom berlínskej poradnej rady pre rovnosť, ktorá sa zameriava na boj proti rasizmu voči černochom v Berlíne, a pôsobí ako člen predstavenstva Migrationsrat Berlin. V týchto funkciách obhajuje záujmy černošských komunít a rôznych (post)migrantských sebaorganizácií. Venuje sa riešeniu štrukturálnych a inštitucionalizovaných foriem rasizmu, pričom sa zameriava na posilnenie postavenia, vedenie a budovanie komunít.

Impact Summit:
14:20 – 14:50 Nová úloha občianskej spoločnosti a štátu pri podpore demokracie (co-spíkerka Sarah Durieux)

Beata Balogová

Beata Balogová

šéfredaktorka | SME

Beata Balogová sa stala šéfredaktorkou denníka SME koncom roka 2014. Predtým pôsobila ako šéfredaktorka The Slovak Spectator, týždenníka v anglickom jazyku. Je absolventkou Kolumbijskej univerzity v New Yorku v Spojených štátoch, kde študovala žurnalistiku v rokoch 2006 a 2007. V roku 2020 vyhrala Európsku novinársku cenu v kategórii názorov a komentárov.
Je autorkou úspešného románu Kornélie.

Impact Summit:
10.00 – 10.45 Stav demokracie na Slovensku (Beáta Balogová, Dušan Ondrušek, Martin Slosiarik; moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová)

Dušan Ondrušek

Dušan Ondrušek

senior tréner | PDCS

Dušan Ondrušek založil a viedol organizáciu PDCS, ktorá sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov.
Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa organizačnému rozvoju, alternatívnym spôsobom riešenia konfliktov, nenásilnej komunikácii. Má bohaté medzinárodné skúsenosti, ako tréner a facilitátor doteraz viedol viac ako 1200 tréningov riešenia konfliktov vo viac ako 40 krajinách.

Je autorom a spoluautorom 14 kníh a mnohých článkov k problematike transformácie konfliktov, polarizácie a metód vzdelávania.

Impact Summit:
10.00 – 10.45 Stav demokracie na Slovensku (Dušan Ondrušek, Beata Balogová, Martin Slosiarik; moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová)

Martin Slosiarik

Martin Slosiarik

riaditeľ | FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu

Martin je riaditeľom výskumnej spoločnosti FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu. Vyštudoval sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval na viacerých medzinárodných výskumných projektoch ako napr. Eurobarometer realizovaný pre Európsku komisiu, World Poll realizovaný pre výskumnú spoločnosť Gallup, Inc., Global Attitudes Survey realizovaný pre Pew Research Center a na ďalších.

Na Slovensku spolupracoval na výskumoch s akademickými inštitúciami ako napr. Sociologickým ústavom SAV, Katedrou politológie UK, Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK a ďalšími. Venuje sa predovšetkým voličskému správaniu a aktuálnym spoločenským otázkam.

Impact Summit:
10.00 – 10.45 Stav demokracie na Slovensku (Martin Slosiarik, Beata Balogová, Dušan Ondrušek; moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová)

Monika Chabior

Monika Chabior

viceprimátorka | Gdaňsk

Monika Chabior je ako viceprimátorka zodpovedná za sociálnu politiku a vzdelávanie. Strategicky koordinuje oblasť ľudských práv a politiky integrácie, bývania, podpory zdravia a sociálnych/občianskych inovácií. Zameriava sa na rovnosť, sociálnu spravodlivosť a posilnenie postavenia.
V posledných troch rokoch bola zodpovedná za bezproblémové fungovanie vzdelávacích a sociálnych služieb počas pandémie COVID-19, budovanie systému krízovej reakcie na podporu ukrajinských utečencov a ochranu diskriminovaných menšín v nepriateľskom, antidemokratickom politickom prostredí. Hovorí, že nič z toho, na čom pracovala, by nebolo úspešné bez silnej občianskej spoločnosti a spolupráce s Európskou úniou.

Monika je sociologička a angažovala sa v mimovládnych a aktivistických hnutiach. Verí, že miestne samosprávy potrebujú silných občianskych partnerov, aby našli najlepšie riešenie výziev, ktorým všetci čelíme, napr. klimatickej kríze, autoritárskym tendenciám alebo politickým nepokojom.

Impact Summit:
11:45 – 12:30 Demokracia a inovácie v prostredí samospráv strednej Európy (Monika Chabior, Lenka Antalová Plavuchová, Gábor Kerpel Fronius; moderuje Nicole Wright Patrick)

Lenka Antalová Plavuchová

Lenka Antalová Plavuchová

viceprimátorka | Bratislava

Lenka Antalová Plavuchová je námestníčkou primátora Bratislavy so zameraním na mestské nájomné bývanie a sociálnu politiku. Je veľmi skúsená komunálna politička s priamym zameraním na dostupné bývanie, rozvoj nájomného bývania a inovatívnosť stratégie pri získavaní mestského bytového fondu s ohľadom na sociálny dopad a zlepšenie dostupnosti bývania.

Od roku 2010 je miestnou poslankyňou mestskej časti Bratislava-Rača a od roku 2018 aj poslankyňou mestského zastupiteľstva Bratislavy. Pôsobila v komunitnom rozvoji, vzdelávacej politike a v množstve národných projektov v rámci mimovládneho sektora na Slovensku. Je zakladateľkou komunitného centra, ktoré vzniklo rekonštrukciou starého opusteného miesta v Rači.

Pred nástupom do funkcie námestníčky primátora Bratislavy pôsobila ako vicestarostka v mestskej časti Bratislava-Rača so zameraním na verejné priestranstvá, vzdelávanie a komunikáciu.

Impact Summit:
11:45 – 12:30 Demokracia a inovácie v prostredí samospráv strednej Európy (Lenka Antalová Plavuchová, Monika Chabior, Gábor Kerpel Fronius; moderuje Nicole Wright Patrick)

Gábor Kerpel-Fronius

Gábor Kerpel-Fronius

viceprimátor | Budapešť

Gábor Kerpel-Fronius pôsobí ako zástupca primátora Budapešti. Je zodpovedný za participatívny rozpočet, programy súvisiace s participáciou a rozvojom inteligentných miest. Často zastupuje mesto Budapešť na medzinárodnej scéne na rôznych podujatiach súvisiacich s diplomaciou mesta.
Gábor je tiež členom predstavenstva maďarskej progresívno-liberálnej strany Momentum.

Impact Summit:
11:45 – 12:30 Demokracia a inovácie v prostredí samospráv strednej Európy (Gábor Kerpel Fronius, Lenka Plavuchová Antalová, Monika Chabior; moderuje Nicole Wright Patrick)

Nicole Wright Patrick

Nicole Wright Patrick

programová manažérka | National Democratic Institute

Nicole Wright Patrick je programovou manažérkou pre strednú a východnú Európu v National Democratic Institute. Zameriava sa na občiansku angažovanosť, inklúziu menšín a podporu miestnej a obecnej správy. Jej skúsenosti zahŕňajú implementáciu, riadenie a hodnotenie iniciatív odbornej prípravy a technickej pomoci v oblasti rozvoja vrátane programov zameraných na dobrú správu vecí verejných, podporu politicky aktívnych žien a mladých ľudí a úsilie v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Nicole získala magisterský titul v oblasti medzinárodného rozvoja so zameraním na demokraciu a správu vecí verejných. S nadšením sa zaoberá silou demokratických hodnôt a inštitúcií pri vytváraní spravodlivejšieho sveta.

Impact Summit:
11:45 – 12:30 Demokracia a inovácie v prostredí samospráv strednej Európy (Gábor Kerpel Fronius, Lenka Plavuchová Antalová, Monika Chabior; moderuje Nicole Wright Patrick)

Michaela Kršková

Michaela Kršková

generálna riaditeľka, Výskumná a inovačná agentrúra | Úrad vlády Slovenskej republiky

Michaela Kršková je prvou Chief Innovation Officer slovenskej vlády a zároveň tajomníčkou Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie. Ako generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority (VAIA) na Úrade vlády SR je zodpovedná za medzirezortnú koordináciu politiky výskumu a inovácií. Dohliada na implementáciu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030, ako aj na riadenie výziev na financovanie výskumu a inovácií z verejných zdrojov vo výške 570 miliónov eur v rámci Nástroja na oživenie hospodárstva a odolnosti.

V minulosti Michaela spoluzakladala najväčší slovenský fond venture kapitálu, Neulogy Ventures, v rámci ktorého spolupracovala s mnohými úspešnými inovatívnymi firmami. Bola tiež spoluzakladateľkou súťaže Startup Awards (dnes FTRNW), ktorá hrala dôležitú rolu v rozvoji slovenského inovačného ekosystému.

Pracovala tiež ako inovačná konzultantka pre spoločnosť Civitta, ako aj pracovníčka kancelárie technologického transferu Oxfordskej univerzity.

Michaela vyštudovala Princetonskú univerzitu (B. A.) a Graduate Institute of International and Development Studies v Ženeve (M.A.).

Impact Summit:
15:10 – 15:55 Spolupráca medzi verejným, firemným a občianskym sektorom (Michaela Kršková, Michal Hladký, Rastislav Blažej; moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová)

Michal Hladký

Michal Hladký

riaditeľ | Creative Industry Košice

Michal Hladký je riaditeľom Creative Industry Košice – pokračovateľskej organizácie Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013. Je autorom konceptu projektu EHMK Košice 2013 a má skúsenosti s jeho implementáciou a stratégiou udržateľnosti.
Michal vedie a je súčasťou medzinárodných projektov pre rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu, medzisektorových projektov, vzdelávania, mobilít a business modelov. Je poradcom pre politiku kultúry a kreatívneho priemyslu na mestskej, regionálnej a národnej úrovni. Zastupuje mesto Košice v Sieti kreatívnych miest UNESCO.

Michal pôsobí ako spolupredseda European Creative Business Network a je zodpovedný za financovania z EÚ. Je dočasným riaditeľom pre vznikajúce kolokačné centrum v rámci EIT Culture and Creativity.

Impact Summit:
15:10 – 15:55 Spolupráca medzi verejným, firemným a občianskym sektorom (Michal Hladký, Michaela Kršková, Rastislav Blažej; moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová)

Rastislav Blažej

Rastislav Blažej

Sociálna banka, Slovenská sporiteľňa

Rastislav Blažej rozbehol v Slovenskej sporiteľni a je zodpovedný za program pre začínajúcich podnikateľov (www.zacinamepodnikat.sk), program pre občianske organizácie a subjekty sociálnej ekonomiky (https://www.slsp.sk/neziskovky), pomoc pri riešení financií pre rodiny v ťažkých životných situáciách, svojpomocnú výstavbu v sociálne a priestorovo vylúčených komunitách (https://projektdomov.sk) a dostupné nájomné bývanie.

Predošlé pracovné skúsenosti získal Rasťo pri riadení produktov v Slovenskej sporiteľni, ako aj v inej banke, kde zaviedol mobilné a internetové služby, či v poradenskej spoločnosti, kde pôsobil u viacerých klientov v CEE.

Impact Summit:
15:10 – 15:55 Spolupráca medzi verejným, firemným a občianskym sektorom (Rastislav Blažej, Michal HladkýMichaela Kršková; moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová)

Veronika Cifrová Ostrihoňová

Veronika Cifrová Ostrihoňová

moderátorka

Veronika moderuje talk show a rôzne podujatia.
Na verejnoprávnej RTVS moderuje Silnú zostavu – žensky orientovanú diskusiu na témy, o ktorých sa v spoločnosti hovorí. Taktiež je moderátorkou talk show Sitdown s Veronikou. Ide o rozhovory so zaujímavými ženami a známymi mužmi, ktorí sa nevyhýbajú verejnej zodpovednosti.
Veronika pracovala ako reportérka spravodajstva so zameraním na systém zdravotníctva v Televíznych novinách TV Markíza.

Žila a študovala v Paríži vo Francúzsku, ako aj v New Yorku v USA. Je absolventkou Newyorskej univerzity s titulom summa cum laude (5 % najlepších študentov) v odbore politika a história.

Veronika je zanietená používateľka sociálnych médií, ktorá rada využíva svoju platformu na vyjadrenie dôležitých vecí. Zaujíma sa o rodové a iné nerovnosti, aktuálne témy, históriu, kultúru a politiku.

Michal Kovačič

Michal Kovačič

moderátor

Michal Kovačič moderuje v Televízii Markíza reláciu Na telo, ale aj ďalšie debaty vrátane tých predvolebných. Ako redaktor spravodajstva pokrýval migračnú krízu na Balkáne, teroristické útoky v Paríži, či prezidentské voľby v USA.
Absolvoval stáže v Radio Free Europe, CNN či dobrovoľnícky program určený pre deti z chudobných rodín Barrio la Planta v Nikarague.

Impact Summit:
09:15 – 10:00 Globálny pohľad na recesiu demokracie v strednej Európe (Ben Rhodes, moderuje Michal Kovačič)

Martina Kolesárová

Martina Kolesárová

výkonná riaditeľka | Nadácia Pontis

Martina Kolesárová je výkonná riaditeľka Nadácie Pontis. Venuje sa rozvoju sociálnych inovácií a strategickej filantropie na Slovensku. Iniciovala mapovanie sociálnych inovátorov a inovátoriek v našej krajine a dlhodobo sa snaží o rozvoj individuálneho darcovstva či prepájania darcov z biznisu s ľuďmi z verejnej správy a občianskeho sektora.
V roku 2023 sa stala ako zatiaľ prvá osobnosť zo Slovenska súčasťou programu Obama Leaders Europe.

Impact Summit:
9.00 – 9:45 Otvorenie Impact Summitu

Martina Bolibruchová

Martina Bolibruchová

riaditeľka | Zmudri

Martina Bolibruchová odišla po štúdiu filmovej a televíznej réžie do švajčiarskeho Zürichu, kde pracovala v oblasti tvorby obsahu. Po dvoch rokoch sa vrátila na Slovensko robiť svoju prácu čo najzmysluplnejšie. Pôsobila v médiách, no nakoniec spoluzaložila občianske združenie Zmudri, ktoré pôsobí na školách aj v online priestore. Aktivity Zmudri sú zamerané na vzdelávanie v oblasti kritického myslenia, mediálnej gramotnosti či aktívneho občianstva.

Impact Summit:
11:15 – 11:45 Impact Stories I.: Sociálne inovácie na Slovensku

Michal Horský

Michal Horský

riaditeľ | DEMDIS

Michal Horský je zakladateľom a lídrom občianskeho združenia DEMDIS. Jeho cieľom je tvoriť svet férovej a otvorenej diskusie. A to aj prostredníctvom kombinácie nových metód participatívnej, deliberatívnej a digitálnej demokracie.
Michal vyštudoval právo na Trnavskej univerzite a dnes je aj publicistom.

Impact Summit:
11:15 – 11:45 Impact Stories I.: Sociálne inovácie na Slovensku

Jakub Hrbáň

Jakub Hrbáň

výkonný riaditeľ | Klíma ťa potrebuje

Jakub Hrbáň je klimatický aktivista, kampanier a komunitný organizátor. Od roku 2018 pôsobil na Magistráte mesta Bratislavy, kde sa venoval najmä oblasti práce s mládežou.
Aktuálne pôsobí predovšetkým v oblasti riešenia klimatickej krízy, ktorej sa venuje od roku 2019, kedy na Slovensku spolu s ďalšími založil študentské klimatické hnutie Fridays For Future.

V roku 2020 spoluzakladal iniciatívu Klíma ťa potrebuje, ktorá sa venuje zvyšovaniu povedomia verejnosti o zmene klímy, zapájaniu aktívnych jednotlivcov do klimatických riešení a budovaniu verejného hnutia prostredníctvom sieťovania regionálnych komunít.

Impact Summit:
15:55 – 16:25 Impact Stories II.: Sociálne inovácie na Slovensku

Michala Hrdinová

Michala Hrdinová

Program Lead | Public Leadership Academy

Michala Hrdinová vyštudovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave a po škole nastúpila do spoločnosti Accenture, kde s prestávkami pracovala viac ako 15 rokov. Pracovala v riadiacich pozíciách najmä v oblasti projektového riadenia a dodávky IT riešení pre koncových zákazníkov.
Okrem toho sa dlhodobo venuje rozvoju talentov, a to najmä prostredníctvom projektov vzdelávania a angažovanosti.

Michala je momentálne programovou líderkov programu Public Leadership Academy, ktorého cieľom je rozvoj úradníkov a úradníčiek v štátnej a verejnej správe, ktorí majú potenciál a ašpiráciu implementovať zmeny s pozitívnym dopadom.

Impact Summit:
15:55 – 16:25 Impact Stories II.: Sociálne inovácie na Slovensku

Martin Kováč

Martin Kováč

starokatolícky kňaz a ľudskoprávny aktivista | Starokatolíci na Slovensku

Martin Kováč je starokatolícky kňaz, teológ, ľudskoprávny aktivista a projektový koordinátor. Angažuje sa najmä v oblastiach náboženskej slobody, medzináboženského a medzikultúrneho dialógu, práv menšín, ako aj v oblasti pastorácie medzi LGBTQI+ ľuďmi.
Ako kňaz vedie dve malé inkluzívne farnosti v Bratislave a Trnave.

Uplynulé štyri roky pracoval na projekte obnovy Starého Lýcea v Bratislave s názvom LÝCEUM – Free Society Lab, od októbra 2023 sa postupne presunul do Nadácie Volkswagen Slovakia.

Impact Summit:
11:15 – 11:45 Impact Stories I.: Sociálne inovácie na Slovensku

Ľuboš Kostelanský

Ľuboš Kostelanský

analytik | Transparency International Slovensko

Po 15-ročnej novinárskej praxi v týždenníku Trenčianske noviny, denníkoch Pravda a Hospodárske Noviny a v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky pôsobí Ľuboš Kostelanský od septembra 2018 v Transparency International Slovensko. Venuje sa oblastiam volieb, verejnej správy, samosprávy, médií a justície, ako aj investigatívnej činnosti.

Impact Summit:
15:55 – 16:25 Impact Stories II.: Sociálne inovácie na Slovensku

Aktuality

Impact Summit privítal poradcu Baracka Obamu aj akademickú autoritu z oblasti sociálnych inovácií

06.12.2023 |

Impact Summit privítal poradcu Baracka Obamu aj akademickú autoritu z oblasti sociálnych inovácií

Podujatie prepojilo vyše 250 ľudí z občianskej spoločnosti, biznisu a verejnej správy. Impact Summit vytvoril tiež priestor na rozhovory o aktuálnych témach, ako recesia demokracie, angažovanosť na miestnej úrovni či sociálne inovácie.

Od transparentnosti až po klimatickú krízu: Kto tvorí lepšiu krajinu? 

27.11.2023 |

Od transparentnosti až po klimatickú krízu: Kto tvorí lepšiu krajinu? 

Predstavujeme tvorcov a tvorkyne pozitívnych zmien zo slovenských občianskych organizácií.

Demokracia a občania: Ako zvyšovať angažovanosť ľudí na miestnej úrovni?

23.11.2023 |

Demokracia a občania: Ako zvyšovať angažovanosť ľudí na miestnej úrovni?

Odpovede budeme hľadaťv diskuskom bloku s viceprimátorkami a viceprimátorom miest strednej Európy.

Nový pohľad na úlohu verejnej správy pri podpore demokracie

16.11.2023 |

Nový pohľad na úlohu verejnej správy pri podpore demokracie

Úradníci a úradníčky môžu aktívne prispievať k tomu, aby sa v štáte chránilo dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, či umožňovalo občanom podieľať sa na jeho chode.

Kolektívny proces zvyšuje pravdepodobnosť úspechu, píše Johanna Mair

08.11.2023 |

Kolektívny proces zvyšuje pravdepodobnosť úspechu, píše Johanna Mair

Rýchle cesty k riešeniam s dopadom sú zriedkavé. Vytváranie koalícií a uprednostňovanie spolupráce pred individuálnymi aktivitami môže realizáciu sociálnej inovácie spomaliť. Avšak, kolektívny proces zvyšuje pravdepodobnosť úspechu inovácie z dlhodobého hľadiska.

Politické inovácie: nevyhnutnosť pre demokraciu aj strašiak autoritatívnych lídrov

07.11.2023 |

Politické inovácie: nevyhnutnosť pre demokraciu aj strašiak autoritatívnych lídrov

Johanna Mair, profesorka zo Stanfordu, popisuje nový koncept politických inovácií v časopise Stanford Social Innovation Review. Vznikli v reakcii na recesiu demokracie, ktorú sprevádza nárast polarizácie, autoritárstvo a spoločenské konflikty (1). Tento koncept zdôrazňuje, že inovácie môžu byť účinným prostriedkom na riešenie politických problémov, ktoré obmedzujú demokraciu.

Poradca prezidenta Baracka Obamu bude key note spíkrom konferencie

06.10.2023 |

Poradca prezidenta Baracka Obamu bude key note spíkrom konferencie

Ben Rhodes prinesie globálny pohľad na recesiu demokracie, privítame aj akademičku zo Stanfordskej univerzity a osobnosti verejného života zo Slovenska.

Sociálne inovácie a demokracia budú nosnými témami Impact Summitu

28.09.2023 |

Sociálne inovácie a demokracia budú nosnými témami Impact Summitu

Konferencia prepojí ľudí z biznisu, občianskej a štátnej sféry. Spoločne budú hľadať riešenia kľúčových výziev spoločnosti.

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Kontakt

Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

This site is registered on wpml.org as a development site.